”Tryggt att ha en samtalspartner”

Barbro Backman, Verksamhets- och kompetenssamordnare

Z-Group är ett nätverk mellan 39 tillverkande industrier i Jämtlands län. Här blandas stora företag med små och medelstora, sett utifrån länets perspektiv. Genom nätverket bedrivs i samordnad form ett par kärnverksamheter där Verksamhets- och Kompetensutveckling är ett område. Utifrån företagens behov utformas, upphandlas och arrangeras seminarier och utbildningar i nätverkets regi. 

Vi har, tillsammans med Xpansion Affärspartner, genomfört ett antal utbildningar i bl a Ledarutveckling för Team/Gruppledare som i samtliga fall fallit väl ut. Där har Xpansions gedigna kompetens och flexibilitet medverkat till att medarbetare, från såväl stora som små företag har nått de resultat/utbildningsmål som satts. Xpansion har också i nära samarbete med enskilda medlemsföretag deltagit i förändrings- och utvecklingsarbeten som visat goda resultat. 

Det känns tryggt att ha en samtalspartner som har kunskap och erfarenhet av de behov som olika företag har men som också känner till vilka problem som kan förekomma. Vi har i samarbetet med Xpansion känt oss trygga i förvissningen om att kvalitetsmålen uppnås. Z-Group har med erfarenhet av detta förlängt ett avropsavtal tom år 2006. Det säger väl egentligen allt!