”Vi har realiserat målen i förändringsprocessen”

Dan Söderholm, Chef Skador Hus, Hem och Företag

I samarbete med Xpansion har vi genomfört ett förändringsarbete där kultur och gammal struktur kunnat förändras på kort tid. 

Våra erfarenheter av ett nära samarbete är att Xpansion kunnat förändra inriktningen på förändringsprocessen under genomförandefasen utifrån de olika synpunkter som kommit fram under utbildningen. Handledarna har deltagit i samtalen på ett bra sätt och styrt in medarbetarna på rätt väg utifrån den process vi lagt fast. 

Xpansion står för kvalitet och ”kundskap” med detta menar jag att Xpansion har inhämtat kunskap om mej som kund och projektets syfte på ett utomordentligt sätt. De resultat vi uppnått är av stor vikt för Trygg-Hansa. Vi har realiserat målen i förändringsprocessen. Vi har också på kort tid fått en medvetenhet om olika beteendemönster och bearbetat dessa under processens gång. Processen har innefattat 120 personer … 

Xpansion som affärspartner i förändringsarbetet har inneburit att jag som chef kunnat samtala om utbildningen och också förändra inriktningen när olika synpunkter kommit upp under utbildningstiden…

Vi har tuffa utvecklingsmål, tack var ett nära samarbete har vi lyckats tillsammans med Xpansion att nå våra mål!