”170 chefer och lagledare - Xpansion tar sitt uppdrag med största seriositet”

Anita Nilsson, Regionchef region Malmö

Posten Meddelande Region Malmö ansvarar för brevbäring, brevsortering och för Företagscenter inom Skåne samt kommunerna Markaryd, Olofström och Sölvesborg. Totalt är vi cirka 2 200 medarbetare.

I samband med en omorganisation 2009 definierade jag ett behov av att stärka ledarskapet inom regionen. I det sammanhanget fick jag goda referenser från Xpansions liknande uppdrag inom vår koncerns Logistikbolag.

Så här långt har cirka 170 chefer och lagledare inklusive högsta ledningen inom Region Malmö gått igenom ledarutvecklingsprogrammet på sju seminarier om två dagar vardera. Vi har ytterligare tre grupper som startar i dagarna.

 Syftet med ledarutvecklingsprogrammet var att skapa bättre resultat och stärka vår konkurrenskraft. Jag kan se att cheferna och lagledarna har utvecklats positivt i samband med programmet. En extra positiv effekt är att samarbetet mellan våra olika enheter har stärks med stöd av den metodik som Xpansion använder.

Samarbetet med Xpansion har fungerat mycket bra. De har varit lyhörda för våra önskemål och vi har en löpande dialog om framdriften i medarbetarnas utveckling. Xpansion tar sitt uppdrag med största seriositet.

Anita Nilsson
Posten Meddelande
Produktion
Region Malmö

Trafik- och vägenheten är en enhet inom Transportstyrelsens Vägtrafikavdelning, Borlänge.

Under 2010 har vi arbetat med individ-, grupp- och verksamhetsutveckling. Arbetet inleddes egentligen redan hösten 2009 med en förstudie för att fånga in vilket fokus det fortsatta arbetet skulle ha. Förstudien innebar att alla på enheten inkl chef gjorde dels en IDI-profil och dels en 360gr Excellent. Utifrån dessa resultat intervjuades varje medarbetare individuellt inkl chefen.

Under våren har vi haft tre sammankomster tillsammans med Xpansion där vi gick igenom förstudiens resultat systematiskt med såväl individuella handlingsplaner som handlingsplaner för gruppen. Mellan träffarna var samtliga medarbetare indelade i triader i syfte att under en timme varje vecka coacha varandra. För egen del fick jag personlig coachning ungefär en gång i månaden. Arbetet har resulterat i att vi i vardagen arbetar medvetet med hur vi hushållar med våra tillgängliga resurser, både personellt och ekonomiskt samt med kvalitet. Med ledstängerna medvetenhet, ekonomi och kvalitet, har arbetet med verksamhetsutveckling blivit så mycket tydligare och med mer energi.