”Vi arbetar mer medvetet med hur vi hushållar med våra tillgängliga resurser, både personellt och ekonomiskt samt med kvalitet.”

Ann Heljeback Nilsson, Enhetschef Transportstyrelsen

Trafik- och vägenheten är en enhet inom Transportstyrelsens Vägtrafikavdelning, Borlänge.
Under 2010 har vi arbetat med individ-, grupp- och verksamhetsutveckling. Arbetet inleddes egentligen redan hösten 2009 med en förstudie för att fånga in vilket fokus det fortsatta arbetet skulle ha. Förstudien innebar att alla på enheten inkl chef gjorde dels en IDI-profil och dels en 360gr Xcellent. Utifrån dessa resultat intervjuades varje medarbetare individuellt inkl chefen.

Under våren har vi haft tre sammankomster tillsammans med Xpansion där vi gick igenom förstudiens resultat systematiskt med såväl individuella handlingsplaner som handlingsplaner för gruppen. Mellan träffarna var samtliga medarbetare indelade i triader i syfte att under en timme varje vecka coacha varandra. För egen del fick jag personlig coachning ungefär en gång i månaden. Arbetet har resulterat i att vi i vardagen arbetar medvetet med hur vi hushållar med våra tillgängliga resurser, både personellt och ekonomiskt samt med kvalitet. Med ledstängerna medvetenhet, ekonomi och kvalitet, har arbetet med verksamhetsutveckling blivit så mycket tydligare och med mer energi.