”Konsulter som är väl insatta i offentlig förvaltning”

Andreaz Strömgren, Förv.ch Miljö- och byggkontoret

Miljö- och byggkontoret har tillsammans med Xpansion genomlyst ärendehanteringen på förvaltningen. Med hjälp av konsulterna Krister Jönsson och Nils G Storhagen har företagsintervjuer och samtal med handläggande personal genomförts. Resultatet är en rapport om hur hanteringen av miljö- och byggärenden bör utvecklas för att dels stämma överens med politiska visioner om hög servicegrad och företagens förväntningar på effektiv handläggning, dels för att ligga i linje med tekniska lösningar för e-tjänsthantering.

I det här fallet hittade vi rätt typ av konsultresurs. Att e-tjänstställa offentlig förvaltning handlar inte endast om att hitta rätt webbmodul för att skicka in ärenden elektroniskt. Det handlar lika mycket, eller mer, om att se över den manuella handläggningen. I det här fallet kunde Nils och Krister ge mycket kvalificerade råd om vilka ärenden som i ett första steg bör e-tjänstställas samt inriktningen på dessa tjänster. Vidare har förvaltningen fått mycket värdefulla råd om hur komplexa företagsärenden bör hanteras för att främja kommunens tillväxt- och servicemål.

Xpansion affärspartner har genom uppdraget tydligt visat att de har tillgång till konsulter som är väl insatta i offentlig förvaltning och politiskt styrda organisationer. Den utredning som avrapporterats har gett mig som chef verktyg för att utveckla organisationen i enlighet med kommunens vision: vi ska bli proffs på service!