”Vi har fått en friskare, vitalare och mer lönsam försäljningsavdelning ”

Sunfab Hydraulics AB är ett starkt exportinriktat familjeägt företag, 90 % av vår produktion av hydrauliska pumpar och motorer exporteras till ett 50-tal länder. Xpansion Affärspartner har utbildat oss på försäljningsavdelningen att identifiera våra egna SÄLJHINDER. 

En teknik för att på ett strukturerat sätt identifiera psykologiska faktorer som hindrar oss i säljarrollen att våga prospektera. Med hjälp av Ove Nesterud har vi i säljargruppen frigjort både energi och glädje i det dagliga arbetet. Den effekt vi såg på försäljningen kom överraskande snabbt. Det tog inte lång tid innan vi fick arrangera ”krismöten” om hur vi skulle kunna få upp produktionsvolymerna för att möta försäljningen. En ny fabrik som vi byggde skulle ha kapacitet för volymtillväxt i tre år men vi sålde ut kapaciteten på 12 månader. Vi jobbar nu med att tidigarelägga investeringar för att ytterligare öka produktionskapaciteten snabbt för att kunna möta försäljningsökningen. Självklart spelar andra faktorer in i detta men kursen har hjälpt oss att möta framtiden med tillförsikt. Vi jobbar med att coacha varandra inom säljavdelningen och agera målstödjande för varandra när säljhindren slår till.

En mycket värdefull kurs som tvingar oss att ifrågasätta gamla invanda beteenden och strukturer. 
Vi har fått en friskare, vitalare och mer lönsam försäljningsavdelning helt enkelt och i förlängningen ett lönsammare företag. Vad mer kan man begära…..?