”Ledningsgruppen har fått förståelse för varandras styrkor och svagheter ”

Tomas Torstensson, Chef Sjukgymnastiken

Som certifierad verksamhet har Sjukgymnastiken Sundsvalls sjukhus känt ett behov av samsyn i ledarskap och utvecklingsfrågor. Det kändes självklart för oss att ta hjälp av någon som kunde vara objektiv i sin bedömning och samtidigt bidra med nya perspektiv. 

Vi valde Xpansion som partner i detta utvecklingsarbete. Efter att ha jobbat tillsammans med ledningsgruppen i ett år känner vi att vi valde rätt. 

Ledningsgruppen har fått förståelse för varandras styrkor och svagheter på ett sätt som vi inte skulle klarat på egen hand, Xpansion har på ett ödmjukt och professionellt sätt handlett oss i förändringsprocessen. 

När vi upphandlade uppdraget utgick vi från att kommande partner skulle vara lämplig även i framtida förändringsarbete. Vi känner att Xpansion kommer att vara ett gott stöd när vi nu går in i ett nytt förändringsskede i samband med en organisationssammanslagning av större format. 

Vi kan varmt rekommendera Xpansion som affärspartner.