”LOA - inneburit utveckling för mig som företagare och ledare”

Gunnar Ageskär, Partner

Vi har samarbetat med Xpansion sedan 2007, dels har vi utvecklat vår säljledning och våra säljare i Östersund, Sundsvall, Växjö samt Stockholm. Resultatet av samarbetet har inneburit att vi har utvecklat uppföljningsmodeller för säljare och ledning som bygger på aktivitet och framförhållning. Arbetssättet har givit oss en stor trygghet att nå våra mål.

För ett år sedan gick vi vidare med en bredare verksamhetsutveckling och inledde med att jobba igenom våra grundläggande värderingar. Vi inriktade mycket av vårt arbete att få till ett effektivare samarbete mellan olika kontor och verksamhets-områden.

Efter detta har vårt samarbete handlat om att utveckla och förankra företagets vision och strategier och samtidigt skapa en ökad delaktighet gällande företagets utveckling i stort hos samtliga medarbetare.

Vår erfarenhet av samarbetet med Xpansion är mycket positivt. Xpansion har hjälpt oss att fokusera på våra kunder och kärnvärden samtidigt som vårt företag genomgått en kraftig expansion.