”230 chefer har eller kommer att genomgå Xpansions ledarutvecklingsprogram”

Cary Larsson, VD

Poståkeriet verkar på en mycket konkurrensutsatt marknad. För att lyckas krävs ett högkvalitativt chef & ledarskap.

Poståkeriets ledningsgrupp beslöt därför på strategisk och taktisk basis att satsa på en ledarutveckling som bl a tog sikte på att stärka bolagets konkurrenskraft.

Att stärka bolagets konkurrenskraft innebär också att stärka den enskilde chefens chefs- och ledarförmåga. På detta sätt har vi även stärkt medarbetarskapet. Vi ser i våra medarbetarenkäter att vi fått kraftiga förbättringar, speciellt det avsnittet som handlar om ledarskap.

Vi genomför även motsvarande program för de lokala/regionala ledningsgrupperna. Just för tillfället är de fem stycket till antalet men det är fler som varit i kontakt och vill fortsätta implementeringen av sitt ”nya” ledarskap i ett utvecklat ledningsarbete.

Ett av kriterierna var att vi inte skulle låta tiden vara styrande dvs att tidplanen inte skulle var snäv utan målet fick ta tid. Det har vi inte ångrat. Vi har lagt ned mycket tid på utbildningen på varje individ och vi har fått tillbaks oerhört mycket från var och en av deltagarna.

Totalt räknar vi med att ca 230 chefer har eller kommer att genomgå Xpansions ledarutvecklingsprogram.

Poståkeriet har sedan 2003 ett samarbete med Xpansion
avseende ledarutveckling som stärkt vårt ledarskap och bidragit till att stärka vår konkurrensförmåga på en tuff marknad.