”Xcellent ger ett bra nuläge för respektive kursdeltagare. Med hjälp av detta har kursledarna arbetat målinriktat med att förbättra respektive deltagarnas ledarskap”

Björn Rentzhog, Koncernchef

Koncernen Persson Invest bedriver handel med personbilar, lastbilar och bussar samt verksamhet inom hyvleri, skog och fastighetsförvaltning. Koncernen omsätter cirka 4 miljarder och har cirka 980 medarbetare. Persson Invest är ett familjeägt bolag med huvudkontor i Östersund.

Vi erbjuder alla nya chefer inom koncernen att gå ett ledarskapsprogram. Under de senaste tre åren har Xpansion ansvarat för 6 olika utbildningsprogram. Kursledarna har varit mycket engagerade och kompletterar varandra bra. Genom verktyget Xcellent erhålls ett bra nuläge för respektive kursdeltagare. Med hjälp av detta har kursledarna arbetat målinriktat med att förbättra respektive deltagarnas ledarskap. Ett annat tilltalande arbetssätt är att kursdeltagarna får strukturerat arbeta med coachning i triader vilket säkerställer att kursdeltagarna får bra praktisk träning mellan seminarierna.

Samarbetet med Xpansion fungerar mycket bra. Vi träffas regelbundet med målsättning att hela tiden göra en bra ledarskapsutbildning ännu bättre. Från och med i höst utökar vi samarbetet med Xpansion genom att vi tillsammans startar upp ett helt nytt karriärsprogram.