”Hittat vår väg till framgång”

Micael Löfqvist, VD

I samarbete med Xpansion har MittSverige Vatten tagit rejäla kliv framåt inom områden som ledarutveckling, lagarbete och verksamhetsledning. Våra erfarenheter av ett nära samarbete med Xpansion är att de på ett tydligt men samtidigt visionärt sätt fått oss att nå nya höjder. Xpansion står för nytt kunnande inom området och tydlighet i genomförandet. Xpansion har förmågan inte bara ge oss det vi frågat efter, utan vi har fått feedback på det vi behövt utveckla också. 

De resultat vi uppnått är ökade kunskaper om vårt ledningsteams förmåga att nå resultat, inpidernas bidrag till detta. Men vi har även fått mycket goda kunskaper om målprocesser och balanserad styrning.

Xpansion som affärspartner i utvecklingsarbetet har inneburit för oss att vi snabbare nått önskade resultat än om vi skulle genomfört förändringarna själva. MittSverige Vattens ledning har tillsammans med Xpansion hittat vår väg till framgång inom nämnda områden. Som vd kan jag även rekommendera Xpansion som en seriös, diskret och målmedveten samtalspartner för olika verksamhetsledningsfrågor.