”Omedelbar användning i vår dagliga affärsverksamhet”

Lars Eklund, Chef

Målet har varit att ge deltagarna en teoretisk plattform för affärsmannaskap, som de ska kunna applicera i sina dagliga arbeten. Utbildningen som kallas P3 har varit mycket värdefull för hela avdelningens produktutveckling. Totalt 15 dagar där föreläsningar om teorier och modeller inom klassisk ekonomi, strategi- och marknadsföringslära samt Metsos egna interna processer och strukturer har varvats med praktiska gruppövningar och hemarbeten. Med hjälp av utbildningen är Metso Paper Process Services nu på väg att mejsla fram en portfölj med helt nya serviceprodukter. Vi har också hittat helt nya sätt att paketera befintliga produkter som kommer att skapa mervärde för våra kunder.

Utbildningen har varit en god investering, både för deltagarna själva och för företaget. Vi har ökat kompetensen i organisationen, vilket kommer till omedelbar användning i vår dagliga affärsverksamhet.