”"Självkänsla, modet, självsäkerheten, våga, tydlighet och utmana är bara några ord som kan sammanfatta i vad jag har stärkts i och med denna utbildning, helt enkelt man blir trygg i det man gör"”

Magnus Persson, VD Råsjöbolagen

LOA-utbildningen borde vara obligatorisk för alla människor i arbetslivet oavsett om du är en ledare/chef eller har en annan befattning.

Programmet ger en så himla mycket där man får en värdemätare på vart man befinner sig i både det privata livet och i sin arbetssituation dvs vem du är och hur du uppfattas. Man varvar teoretiska och praktiska övningar på ett som gör att man får en förståelse att vi alla är olika och har olika åsikter om hur saker och ting fungerar.

Tack vare de professionella kursledarna som verkligen gör allt för att deltagarna ska bli så aktiva och delaktiga i processen som möjligt i processen gör att det blir högt i tak och alla vågar öppna sig, feedback och coaching är ett starkt verktyg som används i utbildningen och som verkligen gör stor nytta.

Självkänslan, modet, självsäkerheten, våga, tydlighet och utmana är bara några ord som kan sammanfattas i vad jag har stärkts i och med denna utbildningen, helt enkelt man blir trygg i det man gör. Tack för att jag gavs den chansen.