”"Det som gör den speciell är arbetssättet och metodiken med frekventa arbetsuppgifter mellan utbildningstillfällena vilket dels gör att deltagarna snabbt går från ord till handling men även att ämnen till det löpande arbetet hämtas ur din egen situation"”

Mikael Bylin, VD

”LOA-utbildningen upplever jag som bred och omfattande vilket ger en bra bas i en rad viktiga och varierande frågor som alla ledare ställs inför i vardagen. Det som gör den speciell är arbetssättet och metodiken med frekventa arbetsuppgifter mellan utbildningstillfällena vilket dels gör att deltagarna snabbt går från ord till handling men även att ämnen till det löpande arbetet hämtas ur din egen situation och på det sättet får du en chans att både lösa dina vardagliga utmaningar och också styra till där du har störst behov.

Det jag personligen tar med mig mest är erfarenhetsutbytet och feedbacken från övriga deltagare vilket hjälpt mig till en utveckla en bättre självbild som jag är övertygad om kommer hjälpa mig att bli en bättre ledare och person både på jobbet och privat.

Jag är totalt sett mycket nöjd med utbildningen och kursledarna som överträffade mina förväntningar. Vill du utveckla dig som ledare och person på djupet så kan jag varmt rekommendera LOA.”

Mikael Bylin VD EAB Norrland AB