”Flyttat fram våra positioner i det dagliga ledarskapet”

Leif Johanson, VD

En av de viktigaste uppgifterna en företagsledning och chefer/ledare i företag har är att säkerställa en långsiktig lönsamhet, bidra till en hög kundnöjdhet och skapa engagerade och kompetenta medarbetare. Länsförsäkringar Västernorrland är med sitt kundägda och lokala koncept inget undantag. För att förbättra vår verksamhet ytterligare ville vi investera mer i att dels utveckla en ledarkultur och dels en värdegrundskultur. 

Jag har sedan ett flertal år ett mycket gott samarbete med Xpansion Affärspartner och ett stort förtroende för bolaget.
Jag har goda erfarenheter av såväl konsultinsatser som kvalitet i den totala leveransen. Vi har i huvudsak använt Anders Wiik som konsult för dessa uppdrag och jag uppskattar hans integritet, engagemang och positivt kritiska genomförande av utvecklingsprogram inom dessa områden. Vi har tagit ett helhetsgrepp och började utvecklingen i Företagsledningen där vi under större delen av 2007 arbetade med värderingar och effektivisering av ledningsarbetet. Vi fortsatte sedan med ett värdegrundsarbete med all personal som har känts mycket positivt. Det stora arbetet blir sedan på hemmaplan att kontinuerligt arbeta med dessa värdeord och vad de står för.
Därefter startade vi upp ett chefsutvecklingsprogram i februari 2008 för samtliga chefer i bolaget som ska pågå fram t o m maj 2009.

Denna investering är jag övertygad kommer att ge oss ett ännu starkare bolag. Ett företag med ledare utan en gemensam värdegrund och gemensamma målbilder kommer förr eller senare att segla på grund. Jag upplever att vi gjort en rejäl kvalitetshöjning och flyttat fram våra positioner i det dagliga ledarskapet. Dessa program svetsar dessutom samman ett ”chefsgäng” på ett mycket positivt sätt. Det borgar också för en större lojalitet och samverkan som bidrar till ökad lönsamhet och nöjda(re) kunder.