”Jag har aldrig gått en utbildning som givit mig så pass mycket!”

Tommy Norgren, VD

Xpansion tar utbildning till utveckling.

Utbildningen med Xpansion tar helt nya nivåer. Majoriteten av mina genomförda utbildningar ger verktyg och teorier vilket skapar förutsättningar till utveckling. Det Xpansion gör skillnad är upplägget med att parallellt utveckla individen genom hög kompetens, förståelse för inlärning samt stort engagemang. Jag har aldrig gått en utbildning som givit mig så pass mycket. Utöver verktygen för situationsanpassat ledarskap, coaching och affärsutveckling har jag lärt mig att leda mig själv.

Innan utbildningen var förhållandet mellan privatliv och arbetsliv ur balans och efter utbildningen har jag utvecklats i mitt ledarskap vilket skapat förutsättningar för balans. Jag är evigt tacksam till Xpansion som givit mig dessa förutsättningar.

Utbildningen är Tydligt ledarskap via Företagsutbildarna där Xpansion anlitas som handledare.