”Rak och tydlig kommunikation”

Markku Pärssinen, Platschef

Husqvarna AB i Tandsbyn har Xpansion Affärspartner som partner i arbetet med att utveckla ledning, teamledare och arbetslag. De seminarier och utbildningar som Xpansion lett hos oss har varit mycket uppskattade av såväl ledning som medarbetare. Vi har fått ny kunskap om verksamhetsledning och lagarbete och ett energitillskott i vår strävan att arbeta med ständiga förbättringar. 

Xpansion har stora kunskaper rörande utveckling av organisation, medarbetare och målarbete och arbetar med rak och tydlig kommunikation. Vi är mycket nöjda med vårt samarbete så långt.