”Under tiden första träningspasset pågick, gjorde banken rekord…månad efter månad”

Anders Thorson, VD

Hudiksvalls Sparbank är en fullsortimentbank verksam i norra Hälsingland. Vi är marknadsledare på de orter vi bedriver verksamhet och lever som de flesta andra verksamheter i en starkt konkurrensutsatt verklighet. Behovet av att göra våra kunder nöjdare, genom att söka upp dem för att gå igenom deras ekonomiska situation – på individ och familjebas och likadant på företagssidan, är mer uttalat än någonsin. För att underlätta för våra rådgivare, banksäljare och övriga medarbetare i kontaktaskapandet med våra kunder – har hela banken genomgått Säljhinderträning.

Efter vi fått goda referenser genom Hudiksvalls Företags Skola tog vi kontakt med Xpansion och deras konsult Ove Nesterud. Därefter har vi kört Säljhinderträning i två omgångar, med ett års mellanrum. 2/3 av banken gick år ett och sista tredjedelen år två. 

Redan under tiden första träningspasset pågick, gjorde banken rekord…månad efter månad. I kombination med utökade marknadsföringsinsatser, en uttalad inriktning mot tillväxt bidrog Säljhinderträningen till att mångfalt öka bankens volymtillväxt i förhållande till tidigare rekordår. 

Om du vill utveckla din verksamhets försäljning kan jag därför varmt rekommendera att ta kontakt med Ove och Xpansion, för att undersöka om inte Säljhinderträning kan vara den injektion din organisation behöver för att få uppleva samma fantastiska utveckling som vi på Sparbanken i Hudiksvall fått vara med om.