”Mycket professionella i vårt samarbete”

Tillsammans med Xpansion affärspartner har vi genomfört utbildningen säljhinder för chefer och medarbetare. 

Målet för våra chefer har varit att få en bra förståelse för hur man kan stödja och coacha medarbetaren för att öka antal affärer på såväl nya som befintliga kunder. Målet för medarbetaren har varit öka antalet affärer för nya och befintliga kunder. 

Under utbildningen jobbar man med att öka målfokuseringen, energi, motivation och trygghet gällande kontakttagande, prospektering och göra affärer genom att arbeta bort hinder man kan uppleva i samband med vissa situationer, affärer och/eller kunder.

Xpansion har varit mycket professionella i vårt samarbete. Vi tycker att de har varit lyhörda för vår organisation och kultur och utifrån det, på ett mycket bra sätt, anpassat sitt utbildningsmaterial. Vi uppskattar även det engagemang de har i genomförandet av utbildningar och coachingsamtal.