”Motiverar våra ledare att känna och våga vara ledare”

Staffan Westman, Personalchef

”Samarbetet mellan Xpansion och Banverket projektering har handlat om att utveckla våra första linjens ledare i organisationen. Det är en långsiktig satsning och Xpansion har skapat ett klimat som motiverar våra ledare att känna och våga vara ledare. 

Våra första linjens ledare har genom Xpansions engagerande metodik utvecklats i att bygga team och förstå sig själva i den svåra rollen som ledare. Samarbetet har gjort att vi snabbare har kunnat förändra våra värderingar till att likna ett modernt konsultföretag på en konkurrensutsatt marknad 

När vi engagerade Xpansion så gjordes ett mycket bra researcharbete för att ta reda på hur vår organisation fungerar och var vi står någonstans i vår utveckling det var imponerande att sedan följa förmågan att omsätta det i praktiken och genom kännedomen om vårt företag få förtroende bland våra deltagare på ledarutbildningarna. Vi är mycket nöjda med vad vi fått hittills och avser att fortsätta samarbetet för att ständigt förbättra våra ledare och lära upp våra nya ledare.”