”Jag har fått det största av förtroende för er och era kunskaper!”

Linus Flodin, VD/CEO Woolpower

För det första tack för en bra utbildning!

Ett företag är varken mer eller mindre än dess anställda. Att som ledare/chef skapa ett arbetsklimat och en kultur som ger förutsättningar för utveckling av företaget och dess anställda är den i särklass viktigaste uppgiften. För att lyckas med detta behöver du som ledare själv utvecklas.

Xpansions LOA utbildning ger dig en bred teoretisk grund där du tillsammans med dina kurskamrater får tillfälla att omsätta denna teori i praktik. Du kommer att få ett kontaktnät från olika branscher där ni genom coaching hjälps åt att utveckla just ditt ledarskap. I detta forum så begränsas din möjlighet till utveckling endast av din egen ambition.

Jag har fått det största av förtroende för er och era kunskaper! Jag rekommenderar utbildningen!