”Samarbetet med Xpansion upplever vi som mycket positivt och värdeskapande för SCA.”

Stina Danielsson, HR Manager

SCA Forest and Product genomför tillsammans med Xpansion Affärspartner AB ett utvecklingsprogram, Business Development Program förkortat BDP, riktat mot målgruppen välutbildade medarbetare.

Motivet till satsningen var och kunna behålla och utveckla välutbildade något yngre medarbetare.

Programmet startade 2008 och i dagsläget har cirka 80 medarbetare genomgått eller genomgår vår satsning. SCA valde Xpansion Affärspartner som samarbetspartner för satsningen då vi ansåg att det fanns en möjlighet att anpassa programmets innehåll på ett flexibelt sätt utifrån deltagarnas och företagets förutsättningar.

Innehållet har tre fokusområden att leda sig själv, leda eller verka tillsammans med andra samt leda sin verksamhet.

Programmet är på totalt 13 dagar med coaching på mellanliggande tid i sk coacingtriader samt från handledaren. Programmet sträcker sig över en tidsperiod på cirka 8-10 månader.

Vi har kunnat se en tydlig koppling mellan de personliga mål och förflyttningar gentemot dessa som deltagren och dennes chef satte upp i början av programmet. Detta kan handla om att tydligare kliva fram, driva och utveckla inom sitt område o s v. Det är dessutom mycket intressant att på ett kvantitativt sätt kunna mäta effekter av genomförd utbildning med hjälp av Xpansions mätverktyg Xcellent. Ett flertal av de som genomgått programmet har gått vidare till olika chefsbefattningar inom SCA.

Samarbetet med Xpansion upplever vi som mycket positivt och värdeskapande för SCA.