Om Xpansion

Samarbetet inleds med att tillsammans analysera era behov och vilka effekter ni vill uppnå. Vi genomför, utvärderar och följer upp mot de mål vi gemensamt formulerar i vårt processorienterade arbetssätt. Affärsrelationen bygger på tydliga roller, tydlig beställare och en aktiv dialog för att uppnå önskvärda effekter. Att vara affärspartner med våra kunder innebär utveckling av ledning, ledare och medarbetare i syfte att öka konkurrenskraft, hälsa, engagemang och effektivitet.

I samarbetet med oss kan du förvänta dig:

  • Att ta del av vår mångåriga erfarenhet, kompetens och engagemang.
  • Att vi söker samband mellan orsak och verkan, förstår problemet och verkar för en bestående utveckling.
  • Att vi antar ett affärsmässigt förhållningssätt där etik, integritet och goda kundrelationer värderas högt.
  • Att vi fokuserar mer på attityder och beteenden än enbart kunskap.
  • Att vi sätter mått och mål för insatsen, vi mäter och följer upp vilka effekter och resultat som uppnåtts vilket samtidigt ger dig en plattform för att formulera nya mål.

Våra vanligaste uppdrag är utveckling av ledning, chefer, medarbetare, projektledare, säljare och team.

Chef och ledarskap

xpansion-ill-full

Vi är Xpansion

Maria Wiik, Säljare och projektledare

Jag möter kunder, skapar en första bild av vilka områden organisationen kan ha behov av att utveckla. Ofta kan det mötet innebära att kunden får insikter som innebär att de själva kan lyfta och ta tag i frågor som de inte tidigare uppfattat som hinder. Min förhoppning är såklart att vi så småningom utvecklar ett samarbete. Välkommen att följa mig på LinkedIn.

Ove Nesterud, Affärskonsult och Säljare – beteendevetare i Idrottspedagogik och har alltid arbetat med utveckling av människor och verksamhet i olika former

Jag har varit verksam som konsult sedan 1994, i de uppdrag jag anlitas sätts stort fokus på att skapa resultat. Det mest stimulerande är att se individer och grupper våga utmana sig själva och sina olika gränser. Välkommen att följa mig på LinkedIn.

Anders Wiik, Affärskonsult och Säljare – arbetat som chef och ledare inom Försvaret bl a ansvarig för ledarskapsutbildningen av officerare vid Krigsskolan Karlberg

Jag har varit konsult sedan 1993 där nya utmaningar och problemlösning är en stark drivkraft. Människors vanor, attityder och beteenden är avgörande för resultatet och där kan jag göra skillnad.  Välkommen att följa mig på LinkedIn.

Samarbetspartners

Riddarfjärden Ledarskap och Utveckling AB

Företagsutbildarna

Xpansion Affärspartners kunder sedan starten 2003

Akzo Nobel, Almi Företagspartner, Andritz Tools, Arbetsförmedlingen, Arctic Wind Solutions, Arizona Chemicals, Artboard AB, Arctic Wind Solutions, Atea, Banverket Projektering, BAE Systems Hägglunds AB, Bilfinger, Bilhallen, Bizmaker, Com Hem, ExTe, Bilkompaniet Luleå, Bob Perssons Minnesfond, Bolagsverket, Bosch Rex Roth, Bravida, Burlingruppen, Cibes, ComHem, CSN, Dina Försäkringar, Diös, Dnb Nor Finans, EAB Norrland AB, Eka Chemicals, Emhart Glass, Esselbe AB, Essge Plast, ExTe, Fastighetssnabben, Folkets Hus och Park/Filmstaden, Företagsutbildarna, Gerdins, Gnarps Träförädling AB, Handelsbanken, Handelskammaren Mitt, Hexatronics, HIAB, HSB Södra Norrland, Hudik XL Bygg, Hudiksvalls Sparbank, Husqvarna, Holmen Group, Härnösand Energi & Miljö, Fastighetssnabben, Iggesund Paper, Inlandsbanan AB, ISAB Sundsvall AB, Jamtbygg, Jonsson & Paulsson, Jämtteknik, KFX, Kommuner; Härnösand-Tierp,Timrå-Sundsvall-Ånge-Östersund, Konsum, Kraftkonsult i Skandinavien, Landstinget Västernorrland, LKAB, Logosol, LFR Jämtland/Härjedalen, Luftfartsverket, Länsförsäkringar Bank, Länsförsäkringar Västernorrland, Länsförsäkringar Jämtland, Länsstyrelsen Västernorrland, KFX, Manpower, Mekanotjänst, Metso Paper, Midwaggon, MittSverige Vatten, Mittuniversitetet, Monitor AB, Mählers, NavAero, Ntech, Nordea, NordLock, Norrlandspojkarna, Norrskog Wood Products, NP3, Palmcrantzskolan, Peges, AB Persson Invest, Permascand, Permobil, Picea, Pinus Maskiner, Plyfa, Posten Sverige AB, Poståkeriet, Processum, Prosharp, Provins Osséen Insurance, RFV Data/Försäkringskassan, Råsjö Logistik Center, Rödins Trä, SCA Graphic, SCA R&D, SCA Skog, SCA Östrand, Sekab, Skandiabanken, SNA Europe, Solectron, SPP, SPV, Sundsvall Timrå Airport, SSG, Sundsvalls Expressbyrå, Sunfab, Sweco, Swedbank, Sörens El, Telia Sonera, Tierp Energi,  Timråbo, Timrå IK, Timrå Näringsliv, Teracom, Toréns, Torps Vattenskärning, Transportstyrelsen, Trygg-Hansa, Tunbyns Grävkonsult AB, Törners Konditori och Catering, Utvecklingsporten, Valmet, Vattenfall, VAKA – nationella vattenkatastrofgruppen, Vägverket, Woolpower, Xavitech, Z-Group.