Värmevärden region Nord

Under hösten pågår utvecklingsprogram som omfattar engagerat medarbetarskap, ledarutveckling samt coaching.