Utvärdering Leda utan att vara chef 5,0!

Senaste utvärderingen av Leda utan att vara chef kammade hem full pott, 5 av 5! Konceptet på 2 + 2 dagar vänder sig mot personer som långsiktigt eller i perioder har ett uttalat ansvar att leda men utan chefsansvar.

Vi ser att detta är en växande målgrupp, allt fler verksamheter har behov av att fler axlar ett större ansvar då chefer ofta har en alltmer ansträngd agenda och mindre utsträckning hinner med den dagliga ledningen.

Känns detta igen? Detta upplägg kan med fördel genomföras som ett internt program, ring så kan vi prata vidare om vilka effekter detta kan skapa för dig!