Tydligt Ledarskap

På uppdrag av Företagsutbildarna genomför Xpansion Tydligt Ledarskap, ett program för befintliga chefer – läs mer om på Företagsutbildarnas hemsida.