Holmen AB Projektledning och Retorik

Under hösten genomför Xpansion en kurs i Projektledning och Retorik för Holmen AB.