Projektledarutbildning

På uppdrag av Företagsutbildarna genomför Xpansion en öppen kurs i projektledning.