Projektledarutbildning

På uppdrag av Företagsutbildarna genomför Xpansion en projektledarutbildning i höst, mer info om den hittar du på Företagsutbildarnas hemsida.