Persson Invest

Framtidsprogrammet, ett program för att utveckla framtidens chefer och ledare, startar med en ny grupp i höst.