Almi Företagspartner Personbedömning

Xpansion genomför ytterligare en grupp Personbedömning på uppdrag av Almi Företagspartner, uppdraget ligger inom ramavtalet.