PEAB Säljande arbetssätt

Under våren inleder vi uppdraget att utveckla det interna kund- och leverantörsförhållandet inom PEAB, det omfattar bl a att öka förståelsen för den interna kundens behov samt att utveckla metoder för att nå ut med information och tjänsteutbudet.