On Demand Ledarutveckling

När du har tid, dina behov och dina mål – vi inleder med en analys, genom ett av forskare validerat verktyg Xcellent Chef och Ledare, över hur ditt ledarskap ser ut just nu, hur uppfattas ditt ledarskap av din personal och din överordnade chef/styrelse/ordförande. Tillsammans tittar vi på ditt uppdrag och väljer ut vilka områden du vill prioritera, sätter mål och mått samt handlingsplan. Du får sedan löpande stöd genom coaching av en senior ledarskapskonsult på tider som passar dig. Det finns även möjlighet att kompettera med en analys Xcellent Tillväxt