On Demand Leadership

Vill men hinner inte, känns det igen? Du är långt ifrån ensam om att ha svårt att avsätta tid för egen utveckling, nu kan vi presentera ett nytt sätt att arbeta med din egen utveckling som kan anpassas till dina förutsättningar på ett flexibelt sätt. Behoven kartläggs genom Xcellent – ett av forskare validerat testverktyg – för att mäta din nuvarande prestationsnivå inom 12 kategorier, identifiera vilka områden du önskar prioritera och därefter fastställer vi tillsammans en handlingsplan där du får handledning att genomföra de aktiviteter som för dig mot dina mål.