NP3

Xpansion genomför utveckling av ledningsgruppen inom NP3.