NP3

Tillsammans med Susanne Norvell utvecklar vi HR policies inom NP3.