Nordea

Skattning av regional ledningsgrupp inom Nordea genom Xcellent Ledningsgrupp 360.