Medarbetarsamtal

Under våren genomför vi en öppen kurs i Medarbetarsamtal på uppdrag av Företagsutbildarna i Hudiksvall!