LRF Styrelse Jämtland/Härjedalen

Utveckling av styrelsearbetet inom LRF Jämtland/Härjedalen genomförs under våren.