LOA Ledarskap och Affärsmannaskap

Nästa kurs startar 14 – 16 november 2017 och under 2018 har vårens omgång inplanerats och vi har även en första deltagare anmäld med kursstart 16 – 18 april. Kontakta för mer information och kursfolder!