LinkedIn grupp för LOA deltagare

Det finns nu en grupp på LinkedIn för de som gått eller går ledarprogrammet, gruppen heter LOA Ledarskap & Affärsmannaskap. Har du gått programmet finns en inbjudan som väntar på dig om du söker gruppen från din profil. Gruppen är avsedd som en plattform för att kunna nyttja varandras kunskaper, erfarenheter, rekommendationer, tips, affärskontakter, utöka kontaktytorna.