Ledningsutveckling Monitor AB

Under våren genomför Xpansion, på uppdrag av vår samarbetspartner Företagsutbildarna, en utvecklingsprocess för Monitors ledningsgrupp.