Leda utan att vara chef

Xpansion genomför Leda utan att vara chef för en ny grupp i Örnsköldsvik, på uppdrag av Företagsutbildarna.