Leda utan att vara chef

På uppdrag av Företagsutbildarna genomför Xpansion kursen Leda utan att vara chef, läs mer på Företagsutbildarnas hemsida.