Kristina Enander föreläser på LOA

Kristina Enander, fabrikschef SCA Ortvikens Pappersbruk föreläser för deltagarna på LOA om att leda ledningsgrupp och ledningsarbete i förändringstider.