Hudiksvalls Bostäder Medarbetarskap!

Vi är stolta över utökat förtroende och ser fram emot genomföra Medarbetarskap för Hudiksvalls Bostäder – ett program för samtliga medarbetare som sträcker sig över fem dagar per grupp.