HSB Affärsmannaskap

Samarbetet med HSB fortsätter, under våren och hösten genomförs ”Affärsmannaskap och kundmöte” för flera nya grupper.