HSB

Efter att vi nyligen avslutade ett chefs- och ledarprogram för samtliga chefer inom HSB Södra Norrland har Xpansion fått utökat förtroende, nu startar ett program för samtliga arbetsledare.