God Fortsättning!

Vi inleder årets första arbetsdag med introduktion för arbetsledare inom ett bostadsbolag, förberedelser inför det kommande ledarprogrammet som kommer genomföras under våren!