Gästtalare Styrelsecafé 20 mars

Anders Wiik är inbjuden som gästtalare och ämnet är Förändrade förutsättningar för ledarskapet. Klicka på länken om du vill anmäla dig till

http://www.anpdm.com/newsletterweb/42465A437242405E4379454659/45445E4074464B59467041475C43